Kraj bude v letošním roce financovat rekonstrukci mostu ve Staré Pace za deset milionů korun, v přípravě je oprava mostu v Jičíně u Ronalu a druhého u Správy a údržby silnic. Tyto akce budou podle informací náměstka hejtmana Petra Kuříka realizovány v příštím roce. Loňského roku bylo na opravy mostů určeno 78 milionů korun.

Mezi dvanácti stavbami byly i mosty v Chotči a Milíčevsi. Opravy zlepšily stavební nosné konstrukce, zvýšily únosnost, v některých případech nahradily staré dožívající mosty nové. Většina oprav se obešla bez velkých omezení dopravy, která byla směrována po objízdných trasách. Podobně tomu bude i při letošních akcích.