Cílem semináře je naučit se sestavovat jakoukoliv účinnou prezentaci, uvědomit si nejčastější chyby při prezentaci, umět pochopit důležitost kladení otázek, poznat rušivé faktory, osvojit si techniky efektivní komunikace nebo natrénovat a sestavit si vlastní osnovu veřejného vystoupení. Obsahem budou komunikační a prezentační dovednosti. Cena semináře je 5320 korun plus DPH. Všichni účastníci otevřených kurzů získají osvědčení o absolvování semináře. Více informací o něm získáte na adrese www.centrumandragogiky.cz.