Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2007 nejpozději 31. března letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě, mohou využít rozšířené úřední hodiny. Poslední březnový týden, tedy od 25. do 28. března, budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18 hodin.

Finanční úřady v sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 29. března, a to od 8 do 12 hodin. V den termínu pro podání daňového přiznání, tj. v pondělí 31. března, budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny do 18 hodin. Vzhledem k pozitivnímu ohlasu daňové veřejnosti z minulých let bude i letos česká daňová správa vysílat své pracovníky do terénu, aby lidem usnadnila podání daňových přiznání zejména k dani z příjmů fyzických osob.

Pracovníci finančních úřadů tak vyjedou do vybraných obcí, kde bude možné podat daňové přiznání na předem určených místech. Jedná se především o obce s pověřeným obecním úřadem (tzv. „dvojkové obce“), jejichž starostové projevili zájem o výjezdy pracovníků finančních úřadů. O které obce půjde, stejně tak jako konkrétní dny, hodiny a místo možného podání daňového přiznání jsou zveřejněny na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů. (fin)