Uskutečnil se v Porotním sále zámku a pořadatel – Základní organizace ČSOP Křižánky nad takovým ohlasem zajásala.

Motivace

„Cílem je vnést do povědomí úřadů, firem a škol, že mají dopad na životní prostředí a seznámit je s možnostmi, jak se chovat šetrně k životnímu prostředí a zároveň ke své vlastní kapse a šetřit finanční prostředky a jaké ekoefektivní nástroje k tomu využít,“ vysvětlil Vojtěch Drahoňovský, koordinátor a moderátor vstupního semináře.


Důležitá je především motivace. Účastníci se dozvěděli, jak snížit vliv provozu na životní prostředí, co znamená tzv. Zelené úřadování (šetrná administrativa úřadů a firem), dalším z témat byla certifikace výrobků a služeb, hovořilo se o čisté produkci, jak dosáhnout finančních úspor v provozu s rychlou návratností vložených investic a enviromentálním manažerském systému řízení.


Iva Matějková z odboru životního prostředí krajského úřadu hovořila o zkušenostech se zeleným úřadováním. Podmínky se podařilo vytvořit hlavně díky přestěhování do nového sídla, nejobtížnější úkol je přesvědčit úředníky, aby vzali oblast za svou – zda nařízením, nebo školením zábavnou formou či jinou motivací. Kromě úspory kancelářských potřeb, třídění odpadů, zateplení objektu, používání recyklovaného papíru se hovořilo i o alternativním pohonu vozidel. „Automobily na zemní plyn či LPG byly zamítnuty, protože z bezpečnostních důvodů nemůžou parkovat v podzemních garážích,“ uvedla Iva Matějková.

Tlak zahraničí

„Velké firmy, které obchodují se zahraničím, zvlášť se severskými státy a západní Evropou, se většinou setkávají s požadavkem na ekologicky šetrnou výrobu. To je nutí zavádět tato opatření, zlepšuje se i přístup na úřadech, studenti, kteří se účastní, pak rady využijí přímo v praxi,“ doplnil Vojtěch Drahoňovský.


Dalším krokem je pracovní setkání se zástupci úřadů a firem odděleně 4. prosince, při kterém budou s lektory diskutovat o konkrétních potřebách a podmínkách využití vybraných ekoefektivních nástrojů.