Pro školy je vyhlášen druhý ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ o titul „Čistá škola“. Nikita je papoušek ze zoo Dvůr Králové, který je maskotem soutěže, vítěz pojede za Nikitou na víkendový pobyt do hotelu Safari. Soutěž je vyhlášena pro školní rok 2007/2008. Školáci musí splnit několik úkolů, patří mezi ně návštěva sběrného dvora nebo třídicí linky, tvorba literárního útvaru z této návštěvy, vytvoření kompostu z bioodpadů vznikajících ve škole atd. Podmínky soutěže jsou uvedeny na stránkách projektu www.cistykraj.cz.