Prezentaci principu, přípravy a výhledů do budoucnosti předložila firma UDI Morava a pracovníci odboru dopravy krajského úřadu.
„Cílem IDS je zlepšit spokojenost obyvatel při využívání veřejné dopravy a zároveň se pokusit snížit užívání osobních automobilů na silnicích. Proto chceme propojit autobusovou, železniční a místy i městskou hromadnou dopravu v jeden systém s jednou jízdenkou, respektive čipovou kartou,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Ivo Toman.

První etapa

V rámci první etapy bude IDS spuštěn v okrese Pardubice s návazností na Chrudimsko a Královéhradecko. Podařilo se vyřešit technické propojení různých odbavovacích systémů a stanovit principy účtování. Zaveden by měl být zónový tarif, který kombinuje tarify městské dopravy s tarity ostatních dopravců a také umožňuje zapojení stávajícího tarifu Českých drah TR10.
„Upřednostňujeme čipové karty před papírovými jízdenkami,“ dodal Ivo Toman.
Zkušební provoz propojení všech dopravců ve veřejné autobusové dopravě s Českými drahami a městskou hromadnou dopravou bude spuštěn od prvního ledna 2008.