Letos nedojde v přísunu peněz k výrazným změnám, i když podle Miroslava Svobody, vedoucího jičínského odboru ministerstva zemědělství, nějaké novinky očekáváme. 

V národních dotacích jsou vypsány téměř všechny tituly jako v loňském roce. V jičínském regionu se nejčastěji čerpaly subvence na odstraňování kadáverů (uhynulá hospodářská zvířata), a to 785 tisíc korun.

Další frekventovanou žádostí je podpora na ošetřování skotu po IBR (987 tisíc korun). Farmáři také žádají peníze na obnovu ovocných sadů, kapkovou závlahu a poradenství i výstavnictví. „Letos není vyhlášena národní doplňková platba (TOP -UP), neboť na ni nejsou ve státním rozpočtu vyčleněny peníze,“ upozorňuje Miroslav Svoboda.

Podpora se týkala chovu krav bez tržní produkce mléka, ovcí, koz, výroby chmelu a brambor na škrob.


Novinka se ujala


Z nového příspěvku na ozdravení chovu prasat a drůbeže bylo vloni čerpáno 6 milionů 846 tisíc korun, letos bude dotace vyhlášena podruhé.
Z evropských dotací je nejfrekventovanější jednotná platba na plochu, která vloni činila 4686 korun na hektar půdy. Každým rokem se sazba mírně navyšuje, letos ale bude zřejmě stagnovat.

Podpora citlivých komodit
Jde o finanční výpomoc na plochu obdělávané zemědělské půdy, sadů i luk. Z peněz na jednotnou platbu na plochu bude ale nově vyčleněno pět procent na podporu citlivých komodit. Nařízení vlády upravuje podmínky čerpání těchto takto: pěstování chmele a brambor na škrob, chov telat masného typu, koz, ovcí pasených na travních porostech a pro dojnice.

Vyplacena bude i podpora na agroenvironmentální opatření (sečení nebo pastva travních porostů, pěstování meziplodin na orných půdách, integrované pěstování ovoce a zeleniny a zatravňování orné půdy).

Například na ošetření travních porostů asi 2000 korun na hektar. Tady mohou finanční pomoc uplatňovat jen podniky, které už čerpaly prostředky vloni.
Zemědělci mohou své žádosti předložit na odbory ministerstva do 15. května. Podmínkou uznání dotací na plochu je záznam pozemků v evidenci půdy. Platby budou realizovány do konce roku.

„Využíváme všechny dotace, na které máme nárok, včetně setí meziplodin, na ošetřování luk a pastvin a na zatravnění orné půdy,“ říká Marcela Dobšová, ředitelka ZEPO Lázně Bělohrad.