Celkově jde o nárůst 8,7 procenta, což znamená, že cena, která v roce 2008 je 57,84 Kč za kubík, se navyšuje na 62,90 Kč. „Když se podíváme na ostatní vodohospodářské společnosti, tak jsme při spodní hranici. Není naším záměrem cenu navyšovat nějak dramaticky nebo nad nějaký nutný rámec.

Bohužel musíme do nárůstu promítnout především inflační navýšení, to je vidět především na vstupech energií, t.j. elektřiny a plynu. Ve stočném se pomalu a jistě začíná projevovat akce Cidlina. V příštím roce dojde ke spuštění čtyřech nových čistíren odpadních vod, bude rekonstruována pátá v Lázních Bělohrad a šestá, největší, v Jičíně. I přesto, že dochází k nárůstům, budeme výrazně pod cenami ostatních, a to i přesto, že jako jedni z mála budujeme obrovskou investiční akci Cidlina,“ uvedl starosta Jičína Martin Puš.

Výsledkem by měla být pro další generace mnohem lepší kvalita vody v řece, než je v současné době. Navýšení ceny by v dalších létech mělo být podstatně menší než u těch organizací, které budou muset takovouto akci teprve zrealizovat. Jičínská vodárenská společnost sdružuje podle starosty Hořice, Novou Paku a dalších takřka padesát drobných obcí.

„U nás je na prvním místě zákazník, ale hned na druhém místě princip solidarity s těmito obcemi,“ upozornil starosta.