Významným pomocníkem v oblasti získávání dotací na venkově jsou tzv. místní akční skupiny (MAS), které každoročně rozdělují finanční prostředky získané z evropských fondů mezi obce a jiné subjekty.

V okolí města Hořic působí MAS Podchlumí, která letos přerozdělí mezi své žadatele tři miliony korun z Programu rozvoje venkova. V létě vyhlásila totiž v pořadí již 3. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci nejen pro obce, ale i zemědělské subjekty a neziskové organizace. Ve srovnání s loňským rokem byl přijat dvojnásobný počet žádostí.

Celkem se jich sešlo 23, z toho 8 od zemědělských subjektů či zpracovatelů zemědělských produktů, 10 od obcí a 5 od neziskových organizací.
Podpořeno bylo celkem 13 žádostí. K jakým změnám dojde na našem území díky realizaci těchto projektů? Zemědělské subjekty investují do svých provozních budov a zařízení, obce do revitalizace zeleně, dopravního značení a na stavbu dětských hřišť.

Neziskové organizace obnoví svá zázemí a vybaví je potřebnými pomůckami. Realizace většiny projektů bude zahájena letos nebo v příští roce. Kompletní seznam vybraných žádostí naleznete na stránkách www.maspodchlumi.cz.