Po dlouhých šestnácti měsících, kdy nezaměstnanost pozvolna stoupala z 5 % až na únorových 10,5 %, jsme za březen zaznamenali byť mírný, ale přece jen pokles na 10,3 procenta.

Určité zlepšení nastalo i v nabídce volných míst, kde jsme se po dlouhé době s jejich nabídkou dostali přes 100.

Hospodářská krize snad již opravdu odeznívá a zdá se, že po ní přichází mírné oživení. Také příchod jara nastartoval očekávané zahájení sezónních prací.

Pozitivní vliv mají určitě i místa vytvořená ve spolupráci úřadu práce a zaměstnavatelů v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. I přes přetrvávající problémy některých firem v regionu věříme, že příznivý trend potrvá i v dalších měsících.