Podobně jako v loňském roce budou v poslední březnový týden, tj. od 23. do 27. března podatelny všech finančních úřadů otevřeny denně až do 18. hodin.

V sídlech okresů budou otevřeny i v sobotu 28. března, a to od 8. do 12. hodin.
V pondělí 30. března a v úterý 31. března 2009 budou podatelny všech finančních úřadů otevřeny až do 18. hodin.

Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti budou i v letošním roce pracovníci české daňové správy vyjíždět do vybraných obcí, aby prostřednictvím kontaktních míst usnadnili podání daňových přiznaní, zejména k dani z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž starostové projeví o tuto službu zájem.

Konkrétní seznam obcí, včetně bližších informací o dnech, místě a hodinách fungování kontaktních míst české daňové správy, je zveřejněn na internetových stránkách (http://cds.mfcr.cz) a na vývěskách jednotlivých finančních úřadů.