Cena jízdného dopravců zapojených do systému Iredo se navýší v průměru o 6,75 %. To znamená, že do vzdálenosti 40 kilometrů je to o jednu až tři koruny navíc. Všechny jízdenky, které si koupíte před změnou, zůstanou v platnosti i po 1. červenci.

Již teď se také řeší plánování změn ve vlakové dopravě v prosinci 2011. Návrhy úprav naleznete na www.oredo.cz. Pokud k nim budete mít nějaké připomínky, kontaktujte své zástupce obce nebo města nejpozději do 31. července.

 Podle našich informací by se Jičínska změny neměly zásadně dotknout.⋌ (ter)