Semináře připravuje agentura CzechTourism ve spolupráci s Asociací průvodců České republiky, Pražskou informační službou a Asociací cestovních kanceláří České republiky.

Cílem akce je seznámit zástupce průvodců incomingových cestovních kanceláří, cestovní kanceláře se zaměřením na domácí cestovní ruch, novináře a studenty s turistickými novinkami pro nadcházející sezonu a předat jim aktuální informace praktického rázu.

Prezentace Českého ráje byla rozdělena na oblasti Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska, Turnovska, Železnobrodska, Semilska, Novopacka, Jičínska a Sobotecka. Byly zde představeny historické památky, přírodní atraktivity, ale i gastronomické speciality a řemeslná tradice Českého ráje. Zvláštní pozornost byla věnována turistickým produktům, kulturním akcím pro rok 2010 a novinkám v turistické nabídce.

Účastníci měli k dispozici infomapy Českého ráje, kalendáře TOP akcí v Českém ráji, letáky výtvarných kurzů a propagační skládačky „Greenway Jizera – podél řeky za přírodou a historií“. ⋌ Zpracovala: Hana Ledabylová

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením měst, obcí a dalších právnických osob. Jeho hlavní náplní je rozvíjení cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj.