Společnost ABwind chce totiž za zmiňovanými obcemi postavit větrnou elektrárnu. Podle projektu ponesou stometrové stožáry třílisté vrtule o průměru 90 metrů.

 Tyto informace ale nejsou žádnou novinkou. Bylo o nich již žhavě diskutováno v lednu 2010 a samotná realizace se projednává třetím rokem. V lednu se také mohli občané k výstavbě vyjádřit na veřejném zasedání.

 Ukázalo se, že k plánům společnosti ABwind se kloní i vedení obcí Bačalky a Rokytňany a to trochu s podivem, protože od zmiňované firmy obdrží jen pouhých 250 tisíc korun ročně.

 Proti projektu vystupují jak ekologičtí aktivisté, tak i úřady a celé obce. Hlavní problém vidí především v necitlivém zasažení do rázu krajiny v blízkosti Českého ráje.

 Další neméně důležitý argument poukazoval, že elektrárna bude stát na okraji ochranného pásma vodního zdroje II. stupně a že v případě havárie může olej z elektrárny poškodit zdroj pitné vody.

 Proti je třeba chovatel Stanislav Penc z Milkovic, majitel zámku Domousnice Jiří Munzar, město Libáň či obce Veselice nebo Zelenecká Lhota, které leží blízko plánované výstavby. Zelenecká Lhota by byla vzdálena od obřího větrníku pouhý jeden kilometr vzdušnou čarou.

,,Také nám bylo nabídnuto 250 tisíc ročně za to, že budeme mít větrníky v blízkosti obce. My však s výstavbou nesouhlasíme a částku jsme odmítli,“ informovala nás starostka Zelenecké Lhoty Eva Havlová. Informace o větrné elektrárně aktualizujeme hlavně z toho důvodu, že obě obce měly tuto sobotu pořádat referendum, kde by se lidé mohli vyjádřit pro nebo proti stavbě. Z toho však sešlo. ,,Dva ze tří členů přípravného výboru se proti referendu odvolali a na základě toho se zastupitelstvo rozhodlo akci neuskutečnit,“ vysvětlil starosta Bačalek Miroslav Šoltys. Na podivnou praktiku reaguje známý chovatel koz a aktivista Stanislav Penc: ,,Podle zákona by o realizaci referenda neměl rozhodovat jen přípravný výbor, ale celá obec. To se v této situaci nestalo.“

Podle stavební firmy ABwind by tak jako tak referendum celou věc nijak nezměnilo ,,Do projektu jsme už investovali pět milionů korun. S Bačalkami i Rokytňany máme podepsanou smlouvu, která je zavazuje k plnění podmínek. V opačném případě by museli občané uhradit pět milionů korun, které jsme do toho vložili. Částka by ale mohla být i vyšší,“ sdělil nám zástupce firmy ABwind Tomáš Zejval.

Celá záležitost je ještě velice živá a budeme vás o ní dále informovat. Zdá se ale, že se některé věci ohledně výstavby větrné elektrárny odehrávají pod pokličkou.

Měla by stát v Bačalkách a Rokytňanech větrná elektrárna? Diskutujte o tom s námipod tímto článkem nebo se vyjádřete v přímé anketě napravo od tohoto článku.