V červnu 2010 veřejná doprava na Jičínsku přešla na integrovaný dopravní systém Královéhradeckého kraje Iredo, který má na starosti firma Oredo (Organizátor regionální dopravy). Nový systém přinesl výraznou změnu jízdních řádů a úpravu jízdného. Také můžete od června 2010 na území našeho kraje cestovat na jednu jízdenku bez ohledu na to, zda přestupujete.

 Na změny reagovala veřejnost rozporuplně, mnoha lidem se nelíbilo, že byly přesunuty odjezdy spojů, na které byli několik let zvyklí, často měli problém i s dojížděním do zaměstnání či do školy. V září minulého roku se tedy ještě uskutečnily mimořádné úpravy jízdních řádů.

 Systém funguje již téměř rok, společnost Oredo průběžně sledovala vytíženost jednotlivých linek. ,,Na celém území kraje došlo k vyhodnocení spojů s tržbou do 5 Kč/ km. V krajském měřítku se jedná o 37% spojů. Na základě předložené analýzy rozhodla Rada Královéhradeckého kraje o zrušení 3% spojů, které v obou směrech přepravují v průměru méně než pět cestujících, nebo za ně existuje uspokojivá náhrada v podobné časové poloze a mohou být zrušeny bez omezení základní funkce dopravní obslužnosti,“ sdělil nám Tomáš Jurček ze společnosti Oredo.

 Dvanáctého června by tedy měly být omezeny desítky spojů, které nebyly dostatečně využívány. Jejich seznam naleznete na www.oredo.cz . Většinou se to týká autobusových spojení v brzkých ranních hodinách, v poledne nebo pozdě večer či o víkendu.

 Pro příklad uveďme některé. Zrušen bude spoj ve všední den ve 4.48 hod. z Miletína do Hořic, v 16.40 hod. z Lázní Bělohradu do Jičína, v 11.55 hod. z Hořic do Jičína, v 15.30 hod. z Kopidlna do Libáně, v 15 hod. z Libáně do Kopidlna atd.

,,Snažili jsme se, aby po omezení byla zachována kvalitní dopravní obslužnost, v mnoha případech zrušenou linku supluje v podobném čase jiný autobus, například dálkový,“ vysvětluje Tomáš Jurček.

Pokud máte přesto pocit, že spoj navržený ke zrušení je důležitý, oznamte to na obecním nebo městském úřadu. Ty totiž mají možnost rozhodnutí změnit, a to tak, že místo kraje budou linku financovat z vlastního rozpočtu. V těchto dnech byl do dotčených měst a obcí zaslán dopis od firmy Oredo s potřebnými informacemi a až do 20. května je čas na připomínky.
Až po zapracování těchto žádostí budou upřesněny i další časové změny ostatních spojení. Další nemilá novinka jménem dražší jízdné se na nás chystá od 1. července. Navýší se o zhruba šest procent, z Hořic do Jičína podraží o korunu, z Jičína do Nové Paky o tři.