Mezi ně patří Městský úřad Jičín, Okresní soud v Jičíně, Zemědělská agentura (MZe), mimo Jičín radnice v Hořicích a Novém Bydžově. Všichni se účastní projektu ZO ČSOP Křižánky „Osvěta a propagace udržitelného způsobu života v Jičíně“, který má za cíl vnést do povědomí místních subjektů informace o šetrném provozu a zároveň ukázat, že ohleduplnost k životnímu prostředí se vyplácí ve vztahu nejen k našemu zdraví, ale i peněženkám.


Náklady na provoz úřadů neustále rostou mj. z důvodu přibývání „papírování“. Cílem většiny státních subjektů je proto efektivnější provoz, zároveň šetrnější k životnímu prostředí.

Ekologie

Právě ekologická stránka věci byla dlouhá léta přehlížena, nyní se však, zdá se, blýská na lepší časy. Ve většině případů totiž ekologicky znamená i ekonomicky.


Pro úřady byl připraven seminář se spoustou příkladů, které napomohou zavádění změn v jejich provozech. Témata jako úklid, odpovědné nakupování, úspora energií a další byla společně diskutována a každý účastník řešil společně s ostatními praktické kroky pro úřad, který na semináři zastupoval.
Lektoři byli potěšeni tím, že mnohé úřady se snaží chovat šetrněji a jejich zástupci zodpovědní za provoz to považují za něco potřebného a samozřejmého.
Všem účastníkům byla v rámci projektu nabídnuta asistence, poradenství při zavádění změn, školení zaměstnanců a realizace vstupních hodnocení. Právě přijetí principů zeleného úřadování, čili šetrného chování každým zaměstnancem při jeho pracovní činnosti, je klíčovým a při zavádění náročným úkolem. Více o zeleném úřadování na www.zeleneuradovani.cz.