Názory na soudní průtahy se liší případ od případu. Při pátrání, jak na tom jsou například lidé, kteří absolvovali rozvodové řízení, jsme zjistili naprosto rozporuplné skutečnosti. Někdy byl pár rozveden okamžitě, jinde se objevily průtahy, ale ne vždy to bylo vinou soudu.

Každopádně jičínský okresní soud se podle ministerské statistiky na nedostatek soudců vymlouvat nemůže. Zatím co krajský soud měl mít k lednu minulého roku tabulkově soudců 93, skutečnost byla pouze 86 čili 92% požadovaného stavu.

Jičín měl mít 10 osob a měl dvanáct, to znamená o pětinu více. Podle tabulky na tom byl ze všech soudů našeho kraje nejlépe. Hned za ním byly se 112% okresní instance v Hradci Králově a v Semilech se 111%. Pouze dva neměly minimálně stoprocentní naplněnost stavu. Byly jimi již zmíněný krajský a rovněž okresní soud v Chrudimi (také 92%).

Jeden případ

Příkladu dlouhého soudního řízení jsme svědky u šestačtyřicetileté Jičíňačky, která se soudí s nemocnicemi v Hořicích a Jičíně o dvakrát šest set tisíc korun. Žena zažalovala obě instituce již v roce 2005, ale první právní kroky podnikla již o čtyři roky dříve. Nemocnice vinu odmítají.
Podle jejich právníků nejsou jako akciové společnosti nástupkyněmi tehdejších příspěvkových organizací. Ve hře je i tříletá promlčecí lhůta.

Ani tento případ nelze brát jako vzorový a cokoliv z něho vyvozovat. Podle dotazovaných odborníků se opravdu musí posuzovat případ od případu.

Mnozí lidé si stěžují na soudy a pak se zjistí, že ne vždy ony jsou vinou průtahů. Často jde o restituční nároky a pozemkový fond, jinde jsou na možné vině notáři.

Každopádně podle statistiky by u jičínského soudu vzhledem k jeho personálnímu obsazení k prodlevám docházet nemělo.