V centru se objevil další objekt, který je díky soukromým vlastníkům chloubou. Navíc vznikl v jeho útrobách prostor, kde si mohou konečně i muži koupit oblek, což dosud v bývalém okresním městě nebylo možné! Václav Valášek rozumí kvalitní módě a kromě mužů si na své přijdou i jejich partnerky.