Ti dluží k témuž datu na nájemném asi 670 tisíc korun. Více než ¾ dluhů jsou dluhy krátkodobé, evidované za poslední jeden až tři měsíce. Po zaplacení se pak mnozí z těchto dlužníků již na seznamu neobjevují a jejich jména jsou vystřídána jmény novými. Přibližně ve dvaceti případech se jedná o dluhy za období delší tří měsíců.

Většina z těchto dlouhodobých dlužníků již k dnešnímu dni nepatří mezi nájemce městských bytů, neboť dostali výpověď z nájmu a o výpovědi bylo již soudem pravomocně rozhodnuto. V několika případech již došlo nebo v nejbližší době dojde k soudnímu výkonu rozhodnutí vyklizením bytu.

Výše nájemného zůstává

Za poslední tři roky se výše dlužného nájemného příliš neliší a dluhy se pohybují v rozmezí 650 až 900 tisíc korun. Dlužná částka vzrůstá vždy v období dovolených, Vánoc a po vyúčtování nákladů na plnění spojená s užíváním bytu (služby ).

Prostředky K vymáhání dluhů není zatím využívána žádná speciální agentura, dlužník je nejprve upomenut poštou, jejímž prostřednictvím v rámci SIPO je nájemné vybíráno. Následně je mu zaslána upomínka MěBP a v poslední řadě pokus o smír před podáním žaloby.

Někteří dlužníci využijí možnosti dluhy vyrovnat v předem dohodnutých splátkách. Mnozí z nich však po dvou, třech splátkách na své sliby zapomínají a je nutné i proti nim podat na vymožení pohledávky příslušnou žalobu k soudu. Výkon rozhodnutí je pak prováděn formou srážek ze mzdy nebo z důchodu, popřípadě prodejem movitých věcí. Pavel Bílek