Ten se uskuteční v malé zasedací síni Městského úřadu v Havlíčkově ul. 56 (bývalý okresní úřad) 22. dubna 2008 od 13.00 do 16.00 hodin (prezence od 12.30). Na semináři budou podány informace o rozhodování soudních sporů v sudišti v Hradci Králové, o výhodách rozhodčího řízení před řízením soudním, o výhodách využívání elektronického podpisu, o novém způsobu řešení spotřebitelských sporů a další informace.

Účastníci obdrží i brožury o činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.
Bližší podrobnosti o podmínkách účasti na semináři a přihláška jsou uvedeny na www.komora-khk.cz nebo jsou k dispozici v jičínském jednatelství krajské hospodářské komory. (Jg)