Zároveň budou zatraktivněny výuka dějepisu, zeměpisu a českého jazyka, pro tyto předměty jsou určeny především.

V posledních dvou letech vznikla ve škole interaktivní učebna biologie-chemie, druhá počítačová učebna, realizována byla rekonstrukce tělocvičny a posilovny, úpravami prošlo i okolí školy.

Studenty snad potěšilo vybudování odpočinkových sezení na chodbách a zřízení moderní studovny. Ta nabízí „čtenářský koutek“, počítače s přístupem na internet i možnosti zpracování seminárních a ročníkových prací a dalších studentských materiálů formou tištění, laminování či výroby kroužkových vazeb. Modernizací prošla i většina nábytku ve třídách, instalovány byly žaluzie.

Na letošní léto je v plánu (kromě nezbytné výměny centrálního rozvodu topení, který je v havarijním stavu) rozšíření odpočinkových zón, nová laboratoř chemie a úprava prostoru školní zahrady.

Uspěje-li gymnázium alespoň s částí podaných žádostí o grantové finanční příspěvky, mělo by dojít i k modernizaci dalších učeben (zejména fyziky).

Většinu prostředků zatím získávala škola díky spolupráci se sponzory. „Rád bych jim i touto cestou ještě jednou poděkoval. Díky podpoře některých jičínských firem, často i pravidelné a každoroční, jsme schopni posunovat kvalitu vybavení školy dopředu. A také se snažit držet krok s jičínskými základními školami, kterým se v posledních letech dostává nebývalé investiční podpory od radnice,“ říká ředitel školy Miloš Chlumský.

Pro gymnázium moc jiných možností ani nezbývá, než žádat o finanční prostředky na větší a mimořádné projekty sponzory, kraj i evropské fondy. Objem prostředků, který zůstává škole po uhrazení rostoucích nákladů na energie, topení nebo stravování studentů, totiž rok od roku klesá.
„Je to věc, kterou pociťují všechny školy. Nemá cenu si na to stěžovat, spíše je potřeba hledat jiné zdroje a prostředky.

Trvalý zájem žáků základních škol o studium na jičínském gymnáziu nás určitě motivuje k dalším aktivitám. Povzbuzuje nás fakt, že náš ústav má nejen dlouhou historickou tradici, ale i vysokou atraktivitu pro uchazeče o studium v tomto regionu. O kvalitě Lepařova gymnázia svědčí i téměř stoprocentní úspěšnost v přijímání našich absolventů na vysoké školy, stejně jako výborná umístění současných žáků v nejrůznějších soutěžích a olympiádách v jednotlivých předmětech na okresní, krajské, a dokonce i celostátní úrovni,“ uvedl ředitel školy. PhDr. Hana Zikmundová