V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlásilo MŽP ve spolupráci s MŠMT v roce 2000 program s názvem Slunce do škol. Naše ekologicky orientovaná Základní škola Jičín, Železnická 460 se do něho zapojila a získala od Státního fondu životního prostředí v roce 2001 100% dotaci na instalaci demonstračního fotovoltaického článku.

O prázdninách byl umístěn článek o maximálním výkonu 100 W na jižní stranu budovy a do vestibulu školy s ním propojený informační panel, na jehož displeji se zobrazují aktuální hodnoty.

Článek vyrábí elektřinu ze slunečního záření a je napojen přímo do elektrické sítě, svým výkonem tedy jakoby šetří náklady na spotřebovanou energii. Existují i jiné systémy, které dodávají energii nějakému spotřebiči, třeba rozsvěcí žárovku.Je to možná názornější, nevýhodou je, že rozsvěcet žárovku ve chvíli, kdy právě nejvíc svítí slunce, je poněkud nelogické. Výkon 100 W je pochopitelně tak malý, že úspora energie ve škole je v korunách nevyčíslitelná. Mnozí za to tento program tvrdě kritizovali. Můj názor je, že to odpovídá názvu demonstrační článek - má ukázat, že to jde.

A kdo jiný by to měl vidět na vlastní oči, než mladá generace - budou to právě oni, kdo budou možná jednou přinuceni podobná zařízení výrazně zdokonalit, aby nakonec měla i praktické využití. František Kynčl


Na Novopacku se jedna z firem pokoušela o výstavbu větrných elektráren. Uspěla jen částečně, v obcích Brdo a Roškopov byla tato myšlenka občany zavrhnuta, v obci Úbislavice je záměr stále v jednání.

Přestože se vláda pokouší výrobce elektřiny motivovat k využívání obnovitelných zdrojů prostřednictvím dotací a jiných výhod, Česko v tomto ohledu oproti zbytku Evropské unie spíše zaostává.

Zatím co v rámci celé unie pochází z obnovitelných zdrojů asi třináct procent veškeré elektřiny, v Česku je to pouze necelých pět procent.

To je téměř čtyřikrát méně než na Slovensku, s výjimkou Polska nás pak předstihují všechny sousední státy.

Nejvíce využívají obnovitelných zdrojů Rakušané, kteří takto vyrobí přes šedesát procent veškeré elektřiny.

Nejvýznamnějším tuzemským zdrojem obnovitelné energie jsou vodní elektrárny. Jejich potenciál je však již prakticky vyčerpán.

„Očekáváme především rozvoj využívání biomasy. Zejména v elektroenergetice, výrobě tepla i v dopravě,“ odhaduje tiskový mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Česká republika by podle Evropské unie měla do roku 2020 z obnovitelných zdrojů pokrýt dvacet procent spotřebované energie. „Její většina by měla pocházet právě z biomasy,“ říká Kašpar.
Podle něj má však Česká republika velké rezervy především v úsporách energie. „Česká ekonomika je téměř dvakrát energeticky náročnější, než je průměr starých zemí unie,“ upozorňuje Kašpar. Martin Dohnal, redakce