Pondělní veřejné jednání městského zastupitelstva přineslo většinu očekávaných věcí.

Snad nejpříjemnější zprávu oznámil starosta ing. Martin Puš: „Z ministerstva financí jsem obdržel mail, který definitivně potvrdil přiznání dotace jeden a půl milionu eur z takzvaných Norských fondů. Čeká nás spousta práce, která je s tím spojena, ale je to velmi příjemné.“

Potvrdil se optimismus starosty, který již delší čas tvrdil, že pravděpodobnost přiznání dotace je velmi vysoká. Peníze jsou určeny na tolik očekávanou rekonstrukci zámecké zahrady v historickém centru, opravu městských hradeb a předláždění Valdštejnova náměstí.


Global Resources


Další očekávanou věcí byla neúčast zástupců společnosti Global Resources, která již delší dobu usiluje o opuštěný kasárenský areál a hotel Start. Snad jen patologický optimista si mohl myslet, že přijmou pozvání zastupitelů a přijedou na schůzi vysvětlit své jednání. Firma požaduje od města nesplnitelné záruky a sama své záměry uspokojivě nevysvětluje. Zastupitelé se dozvěděli od právníka Stejskala, který zastupuje město, že představitelé společnosti nemají čas, protože pracují na jiných projektech.

Výsledek? I nadále budou jednat právníci obou stran, ale v kuloárech je již mezi zastupiteli zřejmé značné rozčarování a někteří nad celou věcí lámají hůl.

Zdá se, že městu ještě nadlouho zůstanou dva velké těžko řešitelné problémy. Prvním je záchrana a využití objektu jezuitské koleje a druhým právě rozsáhlý areál kasáren v lipách. Finanční prostředky na záchranu jezuitské koleje město nemá a potřebný dotační titul v EU vypsán nebyl.

O kasárna se zájemci také neperou. Tam je situace horší v tom, že Jičín nutně potřebuje ubytovací kapacity. Lůžka zavřeného hotelu Start mu velmi chybí a dnes je prakticky nemožné na území města ubytovat například dva autobusové zájezdy.