Městu Mladá Boleslav se definitivně otevírá cesta ke zhruba 400 milionům korun. „Třetího října v podstatě podepíšeme dohodu o tom, aby do tohoto města přišly miliony,“ řekl Boleslavskému deníku náměstek primátora Mladé Boleslavi odpovědný za ekonomiku Adolf Beznoska.

Pokud město skutečně peníze získá, jako první se začne s mnohokrát zmiňovanou rekonstrukcí Staroměstského náměstí v Mladé Boleslavi. „Patnáctého prosince má být odevzdána projektová dokumentace a příští rok by mohla rekonstrukce začít,“ uvedl Beznoska.

Dalším projektem, o němž se bude rozhodovat v říjnu je posílení vybavení pro výuku na 2. základní škole. Dalším stěžejním centrem investic bude i Dopravní podnik Mladá Boleslav, tedy posílení městské hromadné dopravy novými autobusy.

Město Mladá Boleslav tak má již velmi reálnou možnost získat dotace na podporu projektů v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Regionální rada již tento plán Mladé Boleslavi bez výhrad schválila. Existuje tedy reálná šance získat peníze v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy.

Definitivní symbolickou tečkou za náročným procesem vzniku a schvalování IPRM bude třetího října podpis příslušných dokumentů mezi vedením města a hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem. „Náš integrovaný plán byl schválen bez připomínek,“ upřesnil náměstek Beznoska.
IPRM letos vypracovala obě statutární města ve Středočeském kraji, Mladá Boleslav a Kladno. Tyto dokumenty představují pro největší středočeská města strategické plány na čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů až do roku 2013.

Boleslav může získat značnou finanční podporu na velké investiční projekty, které se připravují ve vymezené zóně IPRM. Ta řeší lokality Staré a Nové Město, Štěpánka, lokalita na Ptáku a přiléhající Nové Město a části lokalit Podhradí a Podolec-Dubce, navazující na Staré Město. Město ale již připravuje i další IPRM, tentokrát však pro Integrovaný operační program (IOP), který bude zaměřen na oblast Severního sídliště.

Město tak na základě podkladů od místních občanů a podnikatelů rovněž sestavuje investiční priority pro sídliště Severní Město.

Zde by se mohlo investovat do dětských hřišť, parkovišť, komunikací, obnovy budov, mobiliáře atd.
Pavel Svačina a redakce JD