Město Jičín kromě jiných objektů vlastní na Valdštejnově náměstí dva domy, tzv. Regentský čp. 2, a čp. 5, v němž bylo donedávna železářství.

Turisté, ale i místní marně hledají na centrálním náměstí restauraci. Není tu, a přitom by mohla být. Prostory po železářství i dům regenta k tomu přímo vybízí, radnice je takovým řešením nakloněna, ale situace kolem nájmu těchto prostor není jednoduchá.

„Pětka“ je stále volná a pronájem „dvojky“ ve výběrovém řízení vyhrála společnost Regentský dům s.r.o., za níž stojí především restauratér Jan Ent.

„Mohly by tam být restaurace, kavárna s velkou předzahrádkou, cukrárna, vinárna (jsou tam sklepy), nelze pominout nádherný dvorek, místo by bylo i pro několk pokojů, ale jak všechno dopadne, teď opravdu nevím,“ uvedl Jan Ent. S kartami nečekaně zamíchala krize.

„Jsme v situaci, o které jsme nevěděli, a myslím si, že nikdo neví, co bude dál. Bankovní úvěry jsou nedostupnější, než byly, evropské dotace jsou menší a dosáhnout na ně je komplikovanější,“ uvedl starosta Martin Puš.

Problém je tedy i v tom, že pokud by se Jan Ent rozhodl a město mu odsouhlasilo pronájem prostor v čp. 5, tak Regentský dům bude dál čekat na své nutné vzkříšení. Přitom nic, až na finance, nebrání tomu, aby postupně vznikla kavárna s velkou předzahrádkou do náměstí a časem se celý objekt zrevitalizoval.

Nutná zaměření a stavebně historický průzkum již existují. „Rada schválila společnost Regentský dům s.r.o. jako vítěze výběrového řízení a s touto firmou bude nadále jednat o podmínkách budoucího nájemního vztahu,“ uvedl starosta. Bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě nájemní a přibližně do jednoho roku budou doplněny vzájemné podmínky.