Jak vlastně taková regionální internetová televize funguje, vysvětluje její ředitel Luděk Vondrouš: „Informace o aktuálních a zajímavých událostech zpracujeme do podoby (několikaminutové) reportáže a tu zveřejníme na stránkách www.nasetelevize.cz. To se týká měst a obcí, které mají s naší firmou uzavřenou smlouvu o výrobě reportáží.

Vzhledem k různým typům programů, které máme pro naše zákazníky připraveny, jsou naše služby snadno dostupné i pro menší obce, které nedisponují obrovskými rozpočty. Jsem přesvědčen, že díky rozšířenosti internetu a stále se zlepšující počítačové gramotnosti obyvatel všech věkových kategorií se tak stáváme velice zajímavým informačním kanálem, který mohou všechny obce velice dobře využít pro zlepšení kvality informovanosti svých obyvatel.“

Potěšující je, že seznam míst, kde regionální internetová televize působí, se stále rozšiřuje, a to i v městech a obcích jičínského (a královéhradeckého) okresu.

Luděk Vondrouš prozrazuje, které obce regionu Jičínska služeb „Naší televize“ využívají: „Například v Lázních Bělohradu potkávají lidé náš štáb pravidelně na nejrůznějších akcích už rok. Pro úplný přehled obcí se stačí podívat na naše stránky, ale nově budeme přinášet aktuální informace o dění z podkrkonošské Pecky.“ Jak jsme zjistili, na první reportáž se tam mohou diváci těšit už v březnu.
Vzhledem k nárůstu počtu vyráběných reportáží by „Naše televize“ ráda rozšířila svůj štáb o nadané spolupracovníky.

„Zájem máme především o externisty na pozice redaktorů, kameramanů a střihačů. Rádi mezi sebou přivítáme všechny zájemce o spolupráci, kterým není cizí zodpovědnost, kreativní myšlení a flexibilita,“ upřesnil Vondrouš. Těmto lidem je připravena tv nabídnout zajímavou a tvůrčí práci v mladém kolektivu.