Pracovní skupina městského úřadu složená z odborníků na památkovou péči navrhla jedenáct akcí, které by mohly být zařazeny do plánu obnovy, na nějž lze získat příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací. Ten je tradičně vyhlašován ministerstvem kultury.

„Každý rok se snažíme zařadit co nejvíce akcí, na které potřebujeme sehnat peníze. Nakolik se nám podaří uspět, nevíme, protože celkový objem peněz v programu regenerace je omezen,“ uvedl starosta města Martin Puš. I letos by mělo dojít hlavně k vylepšení vzhledu domů v centru města, především na Valdštejnově náměstí, a to jak těch, které vlastní město, tak objektů v soukromém vlastnictví. Již delší dobu se radnice snaží získat peníze na obnovu schodiště turisty vyhledávané Valdické brány, je potřeba opravit část hradeb pod Koštofránkem, ale například i zcela se rozpadávající zeď u lodžie v Sedličkách. V návrhu je i význačný dům kleriků v Ruské ulici, kde začala mimo jiné historie firmy Knotek v Jičíně.

Rozpaky vzbuzuje návrh na opravu mariánského sloupu na Valdštejnově náměstí, který byl zcela restaurován a staticky zajištěn přibližně před deseti roky a vynakládat peníze na něco, co bylo kvalitně provedeno je přinejmenším neuvážené, vezmeme–li v potaz nedostatek peněz a množství památek, které opravu nutně potřebují.

V návrhu nejsou zaneseny památky, které vlastní církev. Bolavé je to především u nedokončené opravy kostela Panny Marie de Sale na Novém Městě, židovského hřbitova a rozdělané zvonice na Zebíně.

Jak Jičín se svou žádostí dopadne, se město dozví až v březnu příštího roku. Poté také bude s definitivní platností rozhodnuto, které objekty dostanou finanční injekci. Investice plánované v rámci Programu regenerace by letos měly přesáhnout 2,6 milionu korun. Letos dostala radnice 1,5 milionu.