Mezi těmi, kdo převzal pamětní list s poděkováním za osobní přínos k rozvoji českého podnikatelského prostředí a symbolický pytlík soli, byl i ředitel jičínské firmy Kobit Jaroslav Nožička.

„Ocenění si velmi vážím. Pro mě bylo velice zajímavé sledovat během této slavnosti firmy s dlouholetou i poměrně krátkou tradicí. Domnívám se, že naše republika se v tomto směru nemá za co stydět. Jsou tu lidé, kteří vědí, co chtějí a důležité je, že stát si začíná těchto firem všímat.“

Jaroslav Nožička přiznává, že uznání jeho práce ho motivuje k další činnosti. Firmu Kobit založil v listopadu 1991 v Jičíně. Od té doby se rozrostla na holding, který nabízí práci 250 zaměstnancům. Výroba se dělí na dva sektory. První komunální se specializuje na silniční stroje pro zimní údržbu silnic, čištění a zametání chodníků, silnic, měst a parkovišť, dále na produkci kropicích vozů a automobilů pro svoz komunálního odpadu.

Druhý sektor je zaměřen na výrobu strojů pro výstavbu a opravu silnic, vozů na transport nafty a speciálních kapalin. Firma exportuje více než padesát procent své produkce do 19 států světa.⋌(kov)