V letošním roce chce město stejným způsobem nakoupit také plyn, proto byla oslovena stejná společnost. Odměna za zprostředkování nákupu plynu je stejná jako vloni, tedy 78 650 korun včetně DPH.

Stejně jako v předchozí smlouvě je zde možnost využití opčního práva, což by město stálo v dalším roce (2014) částku 60 500 korun. Rada města schválila smlouvu s touto společností na zprostředkování nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno pro všechny příspěvkové organizace, a to na období od poloviny roku 2013 do konce roku 2014.

Ročně příspěvkové organizace za nákup plynu vynaloží částku ve výši zhruba šesti a půl milionu korun. Společnost FIN – servis a.s. také městu doporučila nakoupit již nyní elektrickou energii pro rok 2014, protože jsou ceny elektřiny velice příznivé. Dohodce byl požádán k předložení podrobnější statistiky cen.⋌(md)