V současnosti zde soukromý majitel obnovuje přízemí tak, aby se objekt blížil co nejvíce vzhledem původní podobě z počátku minulého století.