Město neposkytne zdarma parkovací místa, o která opakovaně žádá pro zrekonstrukovaný Grand Hotel Praha František Gabriel. „Nemůžeme vyhovět, bylo by to v rozporu s obecně závaznou vyhláškou města, výjimky nejsou možné,“ říká místostarosta Josef Dvořák.

 Úpravou obecně závazné vyhlášky byla totiž možnost osvobození od poplatku bez náhrady zrušena. Původně o požadavku na sedm míst jednali místostarostové za TOP 09 Tomáš Frýba a Daniel Novotný.

 Poté, co jednání zkrachovala, je vystřídali Miloslav Kůta a Miloš Starý (ODS), ale situace se opakovala a schůzka skončila nezdarem.

 Pokud tedy podnikatel, který rekonstrukcí zchátralého objektu výrazně pozitivně ovlivnil vzhled pěší zóny, chce získat parkovací místa pro hosty ve Fügnerově ulici, musí zaplatit za jedno vyhrazené místo 10 tisíc korun ročně.

 „Pak může rada rozhodnout, ale ve snaze zadarmo získat parkovací místa mu nemůžeme pomoct,“ doplnil J. Dvořák s tím, že v Jičíně je zaveden systém parkování formou rezidentních karet, parkovacích automatů, vyhražených míst a ten se v uplynulých letech osvědčil, a proto není důvod měnit vyhlášku či zavedená pravidla upravovat.

„Pokud bychom žádosti vyhověli, narušila by se rovnováha. Na jedné straně si můžete koupit kartu za 1000 korun, ale nemáte jistotu zaparkování vzhledem k nedostatku míst, a na druhé by tento podnikatel mohl trvale parkovat na vyhrazených místech a zcela zadarmo. Byl by to precedens pro ostatní,“ uvedl místostarosta Dvořák.  

Navíc podle dalšího místostarosty Daniela Novotného není nedořešená žádost o vyhrazená místa blokádou pro kolaudaci. „Plně dostačující jsou karty, které Jičín nabízí, město neklade žádnou překážku kolaudaci,“ říká D. Novotný.

O vydání kolaudačního souhlasu už podnikatel zažádal 30. května, v žádosti o vydání stavebního povolení uvádí, že parkování zajistí formou parkovacích karet.

 A ty mu rada odsouhlasila, stejně jako vjezd autobusu s hosty na pěší zónu nebo zřízení zásobovacího místa u hotelu, kvůli čemuž byla zrušena dvě místa pro invalidy. Iva Prýmková