Žabomyší spor s koncem v nedohlednu, tak by možná někteří Jičíňáci popsali svár mezi Františkem Gabrielem a radnicí. Příčina sporu je velice jednoduchá. František Gabriel, jednatel společnosti CF Invest, se rozhodl budovu bývalého hotelu na Husově třídě během několik let zrekonstruovat a vytvořit z ní opět reprezentativní Grand Hotel Praha.

 Jediné, co chybí k úspěšnému dokončení, jsou parkovací místa na městském pozemku, bez kterých se hotel nemůže otevřít. Radnice jeho projekt podporovala, ale sedm míst ve Fügnerově ulici mu dát nechce, a tak zvelebený Hotel Praha na Husově ulici stále zeje prázdnotou.

Postoj a názory Františka Gabriela

Gabriel tvrdí, že mu radní v roce 2006 přislíbili šest či sedm parkovacích míst ve Fügnerově ulici zdarma po dobu deseti let a dále za 1000 Kč ročně za jedno místo.

Díky tomu se František Gabriel vrhl nejdříve do nové fasády, aby budova nehyzdila Husovu třídu, a potom se začal věnovat interiérovým úpravám.
Ve svých požadavcích se opírá především o historickou a kulturní rovinu. Hotel bere jako přínos pro turistický ruch, zlepšení vzhledu pěší zóny.

Jeho plán je oživit slávu hotelu, tak jak tomu bylo před sto lety, včetně projížděk historickými vozy či kočáry taženými koňmi. Zároveň dodává, že hotel měl za prvorepublikového fungování parkovací místa přímo na Husově třídě, on žádá jen plochu v boční Fügnerově ulici.

F. Gabrielovi se také nelíbí novinový stánek před jeho hotelem, který kromě denního tisku vystavuje porno časopisy a je ostudou okolí.

Postoj radnice

K celé záležitosti se vyjádřil starosta Jičína Martin Puš: ,,Necítím žádnou morální zodpovědnost za to, že bych panu Gabrielovi slíbil, kde konkrétně bude mít parkovací místa. Rada města se mu po celou dobu snažila vyhovět. Konkrétně například žádal o prominutí poplatku za zábor na lešení, tomu rada vyhověla. Dále hovořil o tom, že by se mu lépe podnikalo, kdyby nemusel hradit poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt, tehdy to rada zvážila a v následujícím volebním období tyto poplatky zrušila všem podnikatelům v cestovním ruchu.

Potom se na nás pan Gabriel a jeho projektant znovu obrátil s tím, že má problém se zastavením autobusu, který přiveze hosty k hotelu, a zásobovacím vozem. Dohodli jsme se bez jakýchkoliv problémů, že mu umožníme zřízení zásobovacího místa přímo u hotelu na úkor parkování pro postižené občany, současně jsme mu umožnili vjezd autobusu na pěší zónu po dobu nastoupení a vystoupení hotelových hostů. Další žádost se týkala vybudování předzahrádky hotelu v místě, kde již mnoho let podniká paní Jedličková, která zde má stánek. Rada města odpověděla, že vítá jeho záměr. Přesunutí stánku však musí zrealizovat na vlastní náklady.

Jediné, v čem jsme panu Gabrielovi nevyhověli, jsou parkovací místa ve Fügnerově ulici, která by byla vyčleněna přímo pro jeho hotel a bezplatně. Nikdy jsem s ním nehovořil o poskytnutí parkovacích míst bez poplatku, není to ani v mé kompetenci.“

Rozhodnutím rady má hotel přidělená místa před budovou II. ZŠ, jediné, co je třeba koupit, jsou roční parkovací karty. Jeden z důvodů, proč radnice podnikateli nechce poskytnout parkovací plochy, vysvětluje odbor dopravy MěÚ. Ten upozornil, že vyhrazením konkrétních stání by zřejmě došlo k nižšímu využití parkovacích ploch v lokalitě, kde je parkovacích míst již tak výrazný nedostatek. Navíc by se jednalo o nebezpečný precedent v případě dalších obdobných žádostí jiných subjektů.

Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 10/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, byla možnost osvobození od poplatku bez náhrady zrušena, a proto v současné době není možné žádosti vyhovět.

Rada města proto žádost odložila. V jednání s Františkem Gabrielem je pověřen Miloslav Kůta: ,,Vidina oboustranné dohody uvízla na mrtvém bodě.“

Měl by hotel Praha dostat parkovací místa? Diskutujte o tomto problému v diskusi z toho článku.

K článku jsou připojeny ve fotogalerii snímky z hotelu z loňského roku, kdy ještě nebyl kompletně vybaven nábytkem, avšak veškeré stavební práce již byly hotovy.