V minulých týdnech škola učinila další krůček v podmínkách pro zkvalitňování vzdělání, když otevřela ve dvou dalších třídách nové interaktivní učebny. Finančně poměrně náročné zařízení je dnes nicméně takřka nezbytností, neboť odpovídá nejmodernějším trendům ve vyučování.

Možnost rozšířit práci s počítači, uplatnit prezentace studentů, využití přímého připojení na internet ve výuce či individuální režim výuky, to jsou prvky, které podporují to, co se očekává od budoucí elity společnosti, totiž rozvíjení schopnosti samostatné a tvůrčí práce studentů.

Toto technické vybavení je také předpokladem pro zapojení do nejrůznějších vzdělávacích programů. Jedním z takových programů, které přinášejí výrazné šance i pro školu, je nabídka zapojení do operačního programu „Vzdělání pro konkurenceschopnost“.

Tento společný projekt čtyř krajů (Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Středočeský), na kterém se podílí na sto škol v Čechách, má vytvořit společnou databázi materiálů, které si budou moci školy mezi sebou vyměňovat, a zároveň přináší přístup k dalšímu vybavení školy, hrazeného tentokrát z evropských zdrojů. Je tedy zřejmé, že se jedná o promyšlený a pro školu oboustranně výhodný způsob rozšiřování možností vzdělání. Samozřejmě přináší i spoustu práce pro všechny zúčastněné, ale výsledek by měl stát za to. Jan K. Čeliš