V pondělí večer proběhlo v Popovicích v budově místní bývalé školy jednání obyvatel obce se společností ABWind, která se zabývá plánováním, výstavbou a provozováním elektráren využívajících obnovitelné zdroje.

Městská rada se k otázce výstavby staví pozitivně. Ve hře je pronájem pozemku na 25 let, ale musí být jednáno s báňským úřadem a dalšími institucemi. „U Vysokého Veselí podobná elektrárna, i když od jiné firmy, již je a místo slouží nejen k výrobě elektřiny, ale chodí tam i výpravy školních dětí.

Vzhledem k pozemku, který se víceméně stává černou skládkou a jehož údržba stojí město hodně peněz, by takovéto zhodnocení asi 3,5hektarové plochy bylo velmi vítané,“ uvedl starosta Martin Puš.
Elektrárny využívají přírodní obnovitelné zdroje k výrobě elektrické energie tak, aby nezatěžovala životní prostředí a aby z této možnosti profitovaly všechny dotčené subjekty.

Obnovitelné zdroje jsou z dlouhodobého hlediska jedinou perspektivní možností získávání energie. Tyto zdroje patří mezi klíčové body energetické politiky EU, proto se také ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude do budoucna co možná nejvíce zvyšovat.

Fotovoltaika je prozatím v ČR minimálně rozvinutá technologie, která do budoucna představuje velmi perspektivní způsob využití obnovitelných zdrojů. Vyznačuje se bezporuchovostí, minimálním vlivem na životní prostředí a elegantním vzhledem.

Podrobnější informace zveřejníme zítra.