Panující krize pravděpodobně ovlivnila rozhodnutí společnosti Tesco, která zrušila od května provozování autobusových spojů v Jičíně. Takzvaný „tescobus“ totiž plně hradila ze svého.

„Dozvěděli jsme se, že si udělali průzkum, kolik lidí k nim jezdí touto dopravou nakupovat, a na jeho základě dopravu ukončili,“ uvedl místostarosta Jičína Ladislav Brykner.

Městská rada okamžitě zareagovala a rozhodla, že část dopravní zátěže včlení do městské dopravy, kterou pro Jičín zajišťuje ČSAD Semily.

„Museli jsme situaci rychle řešit. Zrušili jsme tři spoje, které jsou nejméně frekventované. Ostatní budeme hradit z rozpočtu města, abychom zachovali městskou dopravu v rozsahu, jak ji občané znají. Město to bude stát přes 270 tisíc korun. To je ztráta na části linek, které po Tescu přebíráme,“ uvedl Ladislav Brykner.

Je pochopitelné, že ten, kdo platí, tak také rozhoduje o zastávkách. Proto po převzetí dopravy byla zrušena zastávka u obchodního domu Tesco a autobus zastavuje na původním místě v Hradecké ulici. I tímto rozhodnutím městské rady zastupitelé jasně deklarují, že městskou hromadnou dopravu chtějí zachovat.

Doprava pro seniory

Tu využívají převážně starší občané, kteří by se jinak těžko dostávali například z Nového Města do nemocnice a podobně.

„Příští rok bychom rádi vypsali výběrové řízení, pokusili se optimalizovat trasy a časy, případně využili menší autobusy,“ informoval starosta Martin Puš. Výběrové řízení a jeho podmínky připravuje vedoucí odboru dopravy.

Své k tomu řeknou hlavně zastupitelé při rozhodování o příštím rozpočtu, protože i v tomto případě jde především o peníze. To vše bude předmětem mnoha jednání. Městská kasa letos přispívá více jak šesti sty tisíci korunami na hromadnou dopravu včetně ztráty vznikající tím, že lidé nad šedesát let cestují autobusy zdarma.