Mezi veřejností i zastupiteli se vyskytují domněnky, že se obě stavební firmy dohodly. Na tuto možnost upozornil na prosincovém zasedání jeden ze zastupitelů Petr Kebus.

Celou situaci u veřejnosti ještě umocňuje skutečnost, že se BAK neodvolal proti výsledkům řízení, i když nabídl lepší podmínky provedení stavby. Potvrzuje to i příspěvek v diskuzi na webu Jičínského deníku, kde se nad tím pozastavují čtenáři, stejně jako na veřejných diskuzích na stránkách města (www.mujicin.cz).

Takový případ ale není ojedinělý. „Je úplně normální, že jako subdodavatelé prací se budou na takto rozsáhlé zakázce střídat různé firmy. A stává se, že dodavatelem jsou i ty, které se samy účastnily výběrového řízení, není to proti zákonu,“ uvedl místostarosta Ladislav Brykner.

V konečném výsledku to znamená, že se třeba i po výběrovém řízení mohou společnosti naprosto legálně dohodnout. Možná by byla skutečně nejlepší změna zákona, která by říkala, že účastníci veřejné soutěže se nemohou na stavbě nijak podílet.