„Od 7.30 až do 17 hodin bude vyčleněn jeden z kolegů, který se bude plně věnovat klientům,“ uvedla Mgr. Jana Kozlová z Lékárny Na Husovce. Oč ve čtvrtek půjde? Lékárny se letos věnují metabolickému syndromu.

„Podle některých statistik jím trpí téměř jedna třetina obyvatel, mnozí aniž by o tom měli sebemenší tušení,“ uvedl Mgr. Michal Hojný. Metabolickým syndromem trpí ten, kdo má nejméně tři z následujících příznaků: vysoký krevní tlak, zvýšenou hladinu triglyceridů, sníženou hladinu HDL cholesterolu, zvýšenou hladinu krevního cukru a trpí abdominální obezitou.

„To znamená, že se mu tuky hromadí v oblasti břicha. Každý z těchto faktorů může sám o sobě vážně poškozovat srdce a cévy, jejich spojením však vzniká doslova vražedná kombinace. Zrádné je, že onemocnění probíhá dlouho skrytě a nezpůsobuje člověku závažnější obtíže,“ uvedl Michal Hojný. Jenže v té době již může nevratně poškodit cévy a připravit půdu například pro infarkt či cévní mozkovou příhodu.

Nejlepší je podle odborníků dodržování životosprávy a snížení nadváhy. Změna životního stylu se týká nejen stravy, ale také je potřebný dostatek pohybu. „U nás budeme provádět měření tlaku, zjistíme obvod pasu, změříme hladinu krevního cukru, vypočteme BMI a s klientem rozebereme jeho zdravotní potíže. Dostane kartičku s naměřenými hodnotami, ale hlavně odborné rady, jak pečovat o svou kondici a zdraví. Na jeho rozhodnutí je, zda se jimi bude řídit, případně navštíví lékaře. Prvotní impuls dostane od nás,“ uvedla Mgr. Jana Kozlová. Lékárna má připraveny i návrhy jídelníčků, které by měli pacienti s diagnostikovanými problémy dodržovat.

V Jičíně je šest lékáren a tím vzniká i potřebné konkurenční prostředí. V čem si mohou nejvíce konkurovat? „Přístupem k pacientům, detailním probráním problémů, poradenskými akcemi. To vše je velmi nutné,“ uvedla Jana Kozlová. Vybudovat vzájemný vztah pacient – lékárník trvá dlouho, ale vyplatí se pro obě strany.

Ke Dni lékáren se mohly dobrovolně připojit všechny, které měly zájem.