Akce „Den otevřených dveří“ se uskutečnila v rámci nového projektu společnosti, který má podpořit spolupráci CS Cargo s vysokými školami z oboru dopravy a logistiky. Cílem projektu je vytvoření dlouhodobého integračního vzdělávacího programu, který usnadní absolventům přechod do praxe v logistickém oboru.

Studenti vysokých škol měli příležitost seznámit se se zázemím logistického centra, s fungováním firmy a jejími pracovníky. Měli také unikátní možnost detailně si prohlédnout moderní skladovací prostory, dispečerské centrum firmy včetně jeho řízení a svézt se v kabině kamionu. Právě tyto zkušenosti jim pak mohou pomoci při výběru budoucího povolání.

„Bližší kontakt se studenty, jako u příležitosti Dne otevřených dveří, je pro nás velmi inspirativní. Zájemci díky tomu získávají příležitost 'ošahat' si firmu předem, seznámit se s lidmi a jejich kulturou, což se při běžných přijímacích pohovorech nedá,“ říká Lenka Kloutvorová, personální ředitelka společnosti CS Cargo, a. s.

Firma nabízí spolupráci nejen absolventům vysokých škol. Do vzdělávacích programů společnosti se v průběhu svého studia mohou zapojit i studenti nižších ročníků technických oborů vysokých škol. CS Cargo jim poskytne příležitost využít odborné pomoci při psaní diplomových či seminárních prací a umožní odbornou stáž v provozu firmy. Společnost věří, že se jí podaří již během studií zapojit řadu nadaných studentů, kteří s ní následně spojí svou pracovní dráhu.Mladé a šikovné absolventy chce poté společnost podporovat díky novému integračnímu programu. „Mezi našimi zaměstnanci je množství velmi schopných pracovníků. Rádi bychom s ohledem na stále se zvyšující počet nových projektů naše řady rozšířili i o čerstvé absolventy vysokých škol, ze kterých si sami chceme vychovat špičkové odborníky,“ shrnuje Lenka Kloutvorová a dodává: „Mezi studenty si vybíráme ty, kteří mají o obor zájem. Je pro nás velmi důležité, aby byli pro práci zapálení a bavila je. To mohou vyzkoušet díky programům spolupráce s vysokými školami v Praze, Pardubicích a Přerově, které jsme nedávno zavedli.“

Holding CS Cargo je dynamicky rostoucí společností. V současnosti působí v osmi evropských zemích. V posledních letech skupina razantně expanduje, čímž se násobí i počet zaměstnanců firmy v jednotlivých zemích její působnosti. (tz)

Tisková zpráva - informace o firmě:

CS Cargo je mezinárodní holding působící v oboru logistických služeb v osmi evropských zemích, převážně v regionu střední a východní Evropy. Jeho mateřská společnost CS Cargo Holding N.V. je registrována v Nizozemsku. Přímo a prostřednictvím společnosti CS Cargo Management, a. s., řídí provozní firmy operující v České republice (CS Cargo, a. s.), na Slovensku (CS Cargo Slovakia, a. s.), v Rusku (CS Cargo Ltd.), v Polsku (CS Cargo Polska S.A.), v Rumunsku (CS Cargo Romania S.A.), v Maďarsku (CS Cargo Hungária Zrt.), ve Slovinsku (CS Cargo Logistica, d. o. o.) a v Německu (CS Cargo Deutschland GmbH).

CS Cargo Holding patří ve střední Evropě k vedoucím firmám poskytujícím komplexní dopravní a logistické služby. Skupina, jež vznikla v roce 1995, kontinuálně zvyšuje svůj roční obrat, který ke konci roku 2007 činil 4,3 miliardy Kč a v roce 2008 dosáhl 6,7 miliardy Kč. EBITDA skupiny v roce 2008 dosáhla téměř 770 milionů korun. Tato částka řadí holding na pozici jedné z nejsilnějších logistických společností ve střední a východní Evropě.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:

Radek Ivaniškin

Bison & Rose
tel.: +420 233 014 040
GSM: +420 777 130 788
vladimir.bystrov@bisonrose.cz