Ocenění dnes přihlašovatelům těchto staveb předal hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík. V rámci vyhlášení stavby roku, které se uskutečnilo v Regiocentru Nový pivovar, bylo rozdáno také pět čestných uznání.

Stavby soutěžily ve třech kategoriích: domy pro bydlení a rodinné domy, stavby občanské vybavenosti a dopravní a inženýrské stavby. Celkem se letos do soutěže přihlásilo 16 staveb. V kategorii domů pro bydlení jich bylo pět, staveb občanské vybavenosti soutěžilo sedm, dopravní a inženýrské stavby byly přihlášeny čtyři.

Bytový dům v Jičíně je moderně architektonicky řešený. Má terasy, prosvětlené domovní komunikační prostory, různé bytové dispozice, veřejné prostory. Investorem byla společnost DBT s.r.o., stavbu provedl BAK a.s. Trutnov.

Čestné uznání v soutěži mimo jiné obdrželo Regiocentrum Nový Pivovar v Hradci Králové, který vystavěla společnost Skanska a.s. Porotci kladně ohodnotili činnost investora, který rekonstruoval chátrající bývalý pivovar a vhodně ho začlenil do okolních památkově chráněných objektů.
„Hradecký Nový pivovar letos bojuje o titul Stavba roku i na celostátní úrovni.

V této soutěži se v konkurenci více než šesti desítek velice hodnotných staveb již probojoval do první patnáctky. Výsledky celostátního kola budou vyhlášeny za týden,“ řekl královéhradecký hejtman Bradík.Krajskou soutěž o stavbu roku tradičně pořádá Královéhradecký kraj s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové.