Městskou dopravu v Jičíně na objednávku radnice zajišťuje semilská společnost BusLine, která má nyní městu částku na růst mezd přesně vyčíslit. Město je podle starosty Jana Malého peníze na zvýšení platů řidičů připraveno poskytnout a celou záležitost v únoru s dopravcem uzavřít.

Růst platů řidičů autobusů vyplývá z loňského rozhodnutí vlády, že od ledna stoupnou minimální mzdy řidičů autobusů zhruba o třetinu ze 71,60 Kč na hodinu na 98,10 Kč. Zvyšují se i další příplatky.

Jičín za službu městské hromadné dopravy firmy BusLine platí ročně asi 770.000 korun, což představuje asi 90 procent nákladů spojených s provozem MHD. Smlouvu má město s firmou uzavřenou od roku 2013 do konce roku 2019. Dohoda o poskytnutí peněz na platy řidičů musí být podle radnice v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Starosta uvedl, že navýšení platby do výše deseti procent kontraktu je možné, zákon takovou změnu připouští a považuje ji za nepodstatnou.

Poskytnutí peněz na mzdy řidičů řeší hlavně Královéhradecký kraj, z jehož pokladny by na to mělo jít asi 40 milionů korun. O přesných částkách nyní kraj jedná s dopravci. Dotovanou autobusovou dopravu pro Královéhradecký kraj zajišťuje 12 dopravců. Již od 1. ledna kraj v rámci nových smluv a stanovené indexace objemu mezd zvýšil platby dopravcům asi o 7,5 milionu korun.