„Na základě získaných zkušeností se ukázalo, že největšími problémy plánované jičínské biostanice jsou kapacita, umístění a druh a množství zpracovávaného odpadu,“ uvedla pracovnice pro komunikaci s veřejností Adéla Rulfová s tím, že je třeba také připočíst problémy s tříděním biologicky rozložitelného odpadu z domácností souvisejícího se zápachem a hmyzem.

Podle místostarosty Richarda Koníře je v Rakousku velký problém s naplněním kapacity biostanic a do Jičína by tak musel putovat odpad z širokého okolí. Vedení města se navíc obává i blízkého umístění stanice od sídliště na Novém Městě.

Biostanice: 14 zastupitelů proti

S některými výroky ale nesouhlasili představitelé ZO ČSOP Křižánky, kteří zde chtějí bioplynovou stanici realizovat v areálu bývalé mlékárny a kritizovali radní.

„Cílem tohoto srovnání je ukázat nevhodnost chystaného záměru pro Jičín a jeho obyvatele, a tím záměr pošpinit,“ vyjádřil svůj názor Vojtěch Drahoňovský. Podle něj vedení města dlouhou dobu po zveřejnění detailních informací o navržené technologii neustále uvádělo nepravdivé informace. Například, že se jedná o spalovnu, kde se budou zpracovávat uhynulá zvířata a že větry od stanice vanou směrem na sídliště.

Organizace nabídla spolupráci, díky které by by město získalo kontrolu nad tím, co se ve stanici děje a mohlo by dohlížet na to, že všechna opatření k eliminaci případných průvodních jevů jsou dodržována. Na veřejném zastupitelstvu však město jakoukoliv spolupráci odmítlo.

Radní Miroslav Jiran hovořil například o nutnosti stoprocentní kázně zaměstnanců, kteří musí udržovat pořádek a především zavřené dveře haly stanice, což však na exkurzi v Rakousku nefungovalo. I další vyjadřovali nesouhlas s takovým zařízením ve městě. 14 z 20 zastupitelů pak zvedlo ruku proti biostanici.