„Kompostárna by měla být vybudována v lokalitě „Slap“ u krajské komunikace směrem na Železný Brod. Budou zde kompostovány především materiály z údržby zeleně ve městě, tráva, listí, drobné dřeviny, jak z pozemků města tak i ze zahrad občanů,“ předeslal semilský starosta Jan Farský.

Dotace od Libereckého kraje pokryje zpracování projektové dokumentace, vlastní stavba kompostárny má být hrazena z tzv. evropských fondů, z Operačního programu životní prostředí.
„Souběžně s přípravou projektu jsou vykupovány a směňovány jednotlivé pozemky.

Vybudováním kompostárny bude vyřešeno prozatímní nouzové ukládání biologických odpadů z údržby zeleně na bývalé skládce Rovný, na městských pozemcích v Řekách a v dalších lokalitách,“ dodal starosta.

Souběžně s tím prodlužují Semily provozní dobu sběrného dvora o pondělní odpoledne. Dále rozšiřují sběr hliníkového odpadu, který budou moci lidé odevzdat do označených pytlů.

Nejpodstatnější novinkou je ještě nákup 50 kusů plastových kompostérů a jejich poskytnutí vlastníkům rodinných domů jako alternativa k nádobám na BIO odpad.

Dostanou zdarma hnědou popelnici

Změny nastanou i v Turnově. Podle pracovnice turnovského Odboru životního prostředí Zuzany Sedlákové bude od jara město zdarma propůjčovat popelnice na bioodpad vybranému vzorku obyvatel. „Popelnice zajistíme zdarma, stejně jako jejich svoz do kompostárny . Nabízíme občanům Turnova, aby se na Městském úřadě registrovali a využili této nové služby. Počet ale není neomezený,“ uvedla Sedláková.

Zároveň s tím se čeká na jaro, až se opět otevře kompostárna v areálu bývalého JZD v blízkosti rohozeckého pivovaru.

Ta byla zprovozněna 1. listopadu a za pouhý měsíc provozu si sem našly cestu desítky obyvatel Turnova.

„Jen za listopad přivezli lidé do kompostárny 25 tun zeleného odpadu.

Dokonce už první den fungování přišlo přes 20 lidí,“ pochvalovala si Zuzana Sedláková.
Znovu přivézt odpad do kompostárny mohou občané na jaře.