„Celková zasažená plocha se dá těžko odhadnout, protože se jedná o mnoho malých rozptýlených ploch, které vždy nejsou dobře dostupné,“ uvedl správce Vladimír Tekverk.

Za přemnožení kůrovce může celá řada neblahých skutečností. „Historicky nejstarší a pravděpodobně i nejhlavnější příčina je v tom, že zde je velké procento smrkových monokultur starších osmdesáti let,“ dodal Tekverk. Dalšími příčinami jsou uragány, a teplé zimy. Pro kůrovce je příznivé, když se nemění počasí.

Boj na několik způsobů

Jak uvedl dále správce, proti kůrovci bojují několika způsoby. Použití feromonových lapačů je jedním z nich. Podaří se pochytat asi 30 % z celkového množství samečků. Dalším způsobem je urychlené odstranění všech napadených stromů z lesa, těžba stromů, u kterých předpokládáme napadení.
Vzniklé holiny se ze zákona musí zalesnit do dvou let. „Pro tento účel nakupujeme sazenice určené přímo do oblastí Českého ráje. Napadené dřevo, které se vytěží, je poměrně kvalitní.

Za napadené se platí o 300 až 400 Kč méně na kubický metr než za dřevo nenapadené. Stát na každý lesní úsek stanoví desetiletý plán těžby napadených rostlin. Nevím, zda tento plán překročíme, poněvadž jsme v polovině desetiletí,“ sdělil Vladimír Tekverk.

Jedno pozitivum současná situace ale má – turisté uvidí Prachovské skály tak, jak byly před sto lety. Podle správce pravděpodobně smrkové monokultury z oblasti Prachova během příštích dvaceti let zmizí. S použitím textu Veroniky Odvárkové