„Osadní výbor se ke stavbě elektrárny v Popovicích nijak nevyjádřil, pouze požádal město o kontakt,“ zdůraznil na začátku schůze jeho představitel Vladimír Carda.

Společnost vyslala na schůzi zástupce Romana Petrfíla, který měl za úkol občany seznámit s celým projektem a zodpovědět jim veškeré otázky. „Podle toho, jak rychle projdou schvalovací řízení, tak můžeme začít stavět. Doufáme, že zahájíme práce už letos, pozemek se vyčistí, oplotí a začne se s výstavbou,“ sdělil Petrfíl. Celý projekt by se měl nacházet na ploše zhruba 3,5 hektaru. Ta ovšem sousedí s několika domy, jejichž obyvatelé měli obavy o klidný a tichý život, který dosavad vedli.

Nejčastěji padaly dotazy na stínění pozemkům, odlesky od panelů nebo na stavební práce. „Jedná se asi o 2,5 metru vysoké jednoduché panely ze dřeva nebo oceli, takže nehrozí stínění ani odlesky na sousední pozemky. Největší stavební úpravou bude oplocení. Veškeré stavební úpravy, které se provedou, jsou návratné. Panely nepřijdou do země, budou položeny na povrchu,“ ujistil občany Petrfíl.

Elektrárny využívají přírodní obnovitelné zdroje k výrobě elektrické energie tak, aby nezatěžovala životní prostředí. Obnovitelné zdroje jsou z dlouhodobého hlediska jedinou perspektivní možností získávání energie. Tyto zdroje patří mezi klíčové body energetické politiky EU, proto se také ČR zavázala, že podíl výroby elektrické energie z alternativních zdrojů bude do budoucna co možná nejvíce zvyšovat.

Fotovoltaika je prozatím v ČR minimálně rozvinutá technologie, která do budoucna představuje velmi perspektivní způsob využití obnovitelných zdrojů. Vyznačuje se bezporuchovostí a minimálním vlivem na životní prostředí. Podobnou elektrárnu mohou občané vidět u Vysokého Veselí, nicméně zde není investorem společnost AB Wind. Roman Petrfíl přiznal, že prozatím žádná jejich elektrárna k vidění nikde v České republice není, avšak už mají zajištěné financování několika schválených projektů. Veronika Odvárková