V červnu letošního roku sdružení Podzvičinsko zpracovalo a podalo ve spolupráci s místní akční skupinou Podchlumí o.s., městem Miletín, Divadelním spolkem Erben Miletín a Klubem přátel K.J.Erbena tři žádosti o dotaci do Programu rozvoje venkova na naučné stezky. Všechny tři podané projekty byly podpořeny dotací ve výši 90% celkových nákladů.

 Divadelní soubor Erben, o.s. získal na naučnou stezku K. J. Erbena 1 041 142 Kč. Naučná stezka představí na devíti zastaveních život autora a jeho stěžejní dílo, sbírku Kytice. Podchlumí, o.s. na Ovocnou stezku Podchlumím - I. etapu 511 650 Kč. Ta povede z Kamenice do Ostroměře, představí druhy ovoce a jejich zpracování.

V neposlední řadě bude Podzvičinsko realizovat pozemní variantu rozhledny Zvičinské vyhlídky za 114 750 Kč na pěti zastaveních v okruhu kolem Zvičiny, přiblíží panoramatické fotografie s popisky výhledů do okolí. Realizace projektů potrvá až do počátku léta 2010, Ovocná stezka bude dokončena v září 2010. Více informací na www.podzvicinsko.cz ⋌ DM Podzvičinsko