Přítomnými starosty bylo odhlasováno rozdělení mezi 10 obcí, které získají následující dotace: Bílsko u Hořic 63 tis. Kč, Boháňka 117 tis. Kč, Butoves 31 tis., Holovousy 68 tis. Kč, Milovice u Hořic 56 tis. Kč, Nevratice 45 tis. Kč, Sobčice 42 tis. Kč, Třtěnice 24 tis. Kč, Volanice 22 tis. Kč, Žeretice 10 tis. Kč.


V rámci projektu „Vybavení veřejných prostranství Podchlumí mobiliářem a zelení“ budou obce opatřeny dětskými koutky, lavičkami, zelení, autobusovými čekárnami, odpočinkovými místy apod.
Dále mikroregion připravuje zpracování studie projektu „Pískovcové památky mikroregionu Podchlumí obce do 500 obyvatel“, na který jsme získali dotaci cca 1 mil. Kč.

Odborníkem bude zpracována studie, která poskytne souhrnné a strukturované informace o pískovcových památkách MR Podchlumí a umožní získání přehledu o počtu, druhu, kulturní hodnotě, technickém stavu apod.

V návaznosti na tento projekt připravuje Podchlumí do podzimní výzvy Programu rozvoje venkova žádost na vlastní restaurování pískovcových památek. IC Holovousy