Radní navrhli, aby město vložilo v příštím roce do fondu oprav domů, které jsou nyní v privatizaci, celkem 800 tisíc korun. Podle starosty Josefa Cogana je to pomoc budoucím vlastníkům bytů v domech č. 1701, 1702 a 1706 na sídlišti Studénka na rozjezd fondu oprav.

Budovy s 24 byty 1701 a 1702 mají přislíbenu částku 200 tisíc korun a dům č. 1706 s 48 byty 400 tisíc korun.

Proti tomuto návrhu vystoupil Jaroslav Knespl, který argumentoval tím, že stavba č. 1706 je zateplená a má nový výtah, což zbývající dvě nemají. Proto chce navržené částky, které neodpovídají současnému stavu, přehodnotit.


Názory

Zastupitel Marek Nýdrle se domnívá, že nájemníci byli při koupi bytů již zvýhodněni koeficientem, takže s uvolněním prostředků do oprav nesouhlasí. Stejného názoru je i Václav Pačesný.

Rudolf Cogan naopak podporuje vložení peněz do fondu a je pro zařazení výdajů do návrhu změn rozpočtu. Chce ale, aby se dvěstětisícové částky povýšily na 300 tisíc korun. Zdeňka Ouzkého zajímalo, jak rada odvodila výši příspěvku.

Starosta Cogan nesouhlasí s jinými cenami. „Odvozeny byly od znaleckých posudků a plochy. Je to zkrátka naše politické rozhodnutí.“

Výdaje

Ředitel firmy TermoReal Jaroslav Gottstein se domnívá, že navrhované částky nezohlednily budoucí výdaje na opravy, a je pro jejich navýšení. Zastupitelé Dušánek i Nožička podporují návrh Rudolfa Cogana, nakonec jej odsouhlasí i zastupitelé. Domy č.p. 1701 i 1702 obdrží do fondu oprav jako vstupní sumu 300 tisíc korun,č.p. 1706 400 tisíc korun, celkem radnice vloží fondům do vínku jeden milion.

Zastupitelé dále schválili jednu z dalších důležitých změn, týkajících se zásad pro prodej bytů. Na žádost nájemníka, který nevyužije předkupního práva, může město prodat byt třetí osobě nebo osobám určeným nájemníkem. Žádost musí ovšem obsahovat přesné určení třetí osoby, které bude byt prodán, souhlas všech nájemníků bytu a prohlášení o vzdání se předkupního práva ze strany všech nájemníků bytu.

Navíc zastupitelé odsouhlasili, že městský byt může být prodán pouze nájemníkovi, který nemá k datu prodeje žádné neuhrazené závazky související s prodávaným bytem.