Mělo by zde vzniknout sportovní centrum pro hendikepované. Radnice souhlasí s bezplatnou výpůjčkou na dobu 25 let. „Je to běh na dlouhou trať. Nyní necháme zpracovat studii, veškeré podklady nám připravuje Ladislav Kratina. Chceme vybudovat sportovní centrum, které bude bezproblémově přístupné tělesně postiženým lidem a samozřejmě i zdravým,“ říká za realizátory Jan Pelikán.


Sportoviště bude mít specifickou velikost, nabídne prostory pro několik druhů sportu, především pro boccii, florbal, ragby, košíkovou, tenis. Umožní pořádat i mezinárodní soutěže.

Závody v boccii

 Sdružení, které organizuje v Nové Pace právě mezinárodní závody v boccii, má totiž problémy především se zajištěním sportovní haly. V Komenského ulici jsou volné termíny většinou obsazené, a tak se mnohokrát musí zříci pořadatelství.


Další potíží je bezbariérové ubytování. I s ním je v projektu počítáno, kvůli finanční náročnosti však bude zřejmě stavba rozfázována. Peníze chce získat investor z evropských fondů.