Jednalo se především o seniory, kteří nemají finanční prostředky na zakoupení nemovitosti, navíc ani možnost čerpání hypotéky. „O cenách bytů už nehodláme diskutovat, to je uzavřená věc. Zvážili jsme požadavky občanů, aby mohlo docházet k převodu bytů na třetí osoby. Doporučujeme, aby nájemníci v tomto případě nebyli omezeni,“ vysvětluje starosta Josef Cogan.

Změna

Radní tak navrhli zastupitelstvu změnu zásad v prodeji bytů s tím, že na základě žádosti nájemníka, který nevyužije nabídky předkupního práva ke koupi bytu, může město jednotku prodat třetí osobě nebo osobám, určeným nájemníkem, a to za podmínek v nabídkách, doručených nájemci. „Nám tento ústupek nevadí, předkupní právo na byt mají stále současní nájemníci a jejich návrhy jsme ochotni respektovat.

Návrh však musí obsahovat přesné určení třetí osoby, souhlas všech nájemníků daného bytu a prohlášení o vzdání se předkupního práva ze strany všech nájemníků bytu. Vždy jej pak musí akceptovat zastupitelstvo. Rada navíc schválila nařízení, podle kterého může být městský byt prodán pouze nájemníkovi, který nemá k datu prodeje žádné neuhrazené závazky související s prodávaným bytem.