V prosinci loňského roku zahájil na tři měsíce provoz nový městský spoj, který financovala radnice částkou 55 tisíc korun.  

Důvodem zřízení bezplatné linky byly neschůdné cesty v zimním období ze sídliště Studénka kolem kapličky Svatojánskou ulicí.  

Autobus pro dvacet pasažérů s řidičem Josefem Grundmanem vyjížděl vždy v pracovní dny v 9, 10 a 11 hodin od vlakového nádraží přes sídliště Studénka ke kapličce a dále do centra. Odtud k Penny marketu a zpět kolem polikliniky. Služby využilo od 6. do 31. prosince 865 osob, v lednu asi 1500 cestujících. Celkový součet přepravených zatím není k dispozici, odhadem je to ke třem tisícům pasažérů. Náklad města na jednu osobu je asi 20 korun.  

Vyhodnocení provozu

Radnice už provedla vyhodnocení projektu a uložila silničnímu výboru projednat možnost městské dopravy i s osadními výbory. Oddělení rozvoje má zjistit, zda město nemůže na provoz linky čerpat státní dotace.  

„Počítáme s tím, že dojde k úpravám časů, jednou týdně budeme možná zajíždět do osad. Uvažujeme, zda bude provoz celoroční, ale ne každodenní. Předpokládáme, že vznikne řada návrhů, které vyhodnotíme,“ konstatuje Josef Cogan.

Varianty

Jednou z variant je i zachování současného stavu, to znamená bezplatného jízdného, nebo spolufinancování cestujícími prostřednictvím paušální částky (průkazka).

To je ale otázkou diskuse, město bude při rozhodování přihlížet na finanční náklady, prospěch pro veřejnost a optimalizaci jízd. Ohlasy na novou linku byly vesměs pozitivní, lidé byli ochotní si za přepravu i zaplatit.